Šejmus Hini

Šejmus Hini (1939–2013), najveći irski pesnik posle Jejtsa.
Pesnik, esejista, dramski piasc, prevodilac i profesor engleske književnosti.
Hini je rođen u Severnoj Irskoj, ali je veći deo života je proveo u Dablinu, gde je i umro.
Objavio je dvanaest knjiga pesama: Prirodnjakova smrt (1966), Vrata prema mraku (1969), Prezimljavanje (1972), Sever (1975), Poljski radovi (1979), Ostrvo Stejšn (1984), Glogova svetiljka (1987), Priviđanja (1991), Libela (1996), Električno svetlo (2001), Okružna i kružna (2006), Živi lanac (2010).
Hinijevi eseji o književnosti, pre svega, o poeziji, preispituju moderna iskustva literature, njene klasične izvore i moderne izazove, ali i uspostavljaju poetičke osnove Hinijevog pesništva.
Autor je i dve drame nastale po ugledu na Sofokla.
Hini je prepevao staroengleski ep Beovulf i irsku legendu o kralju Sviniju.
Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1995. godine.

Knjige

Živi lanac znanog sveta

Živi lanac znanog sveta

Izabrane pesme irskog nobelovca Šejmusa Hinija iz tri njegove knjige pozne zrelosti objavljene tokom 2000-ih godina: Električno svetlo (2001),...
više informacija »