Džafer Alibegović – Esej

Džafer Alibegović – Esej

Akcionarstvo i demokratija

Džafer Alibegović

Milko Štimac pokazuje da ova dva koncepta nije moguće odvojiti, a istovremeno očekivati da slobodno (finansijsko) tržište funkcioniše. više informacija »

Svetski dan pozorišta

Svetski dan pozorišta

Zahtevi tržišta ili svet nade

Bret Bejli

Da li treba da se prilagođavamo dirigovanim zahtevima tržišta ili da stvaramo svet nade i saradnje otvorenog srca? više informacija »

Vida Ognjenović – Esej

Vida Ognjenović – Esej

Večno dvojstvo vidljivog i nevidljivog

Vida Ognjenović

Amir Or je majstor u izražavanju mistične energije malih, neupadljivih detalja. više informacija »

Serhi Jekelčik – Esej

Serhi Jekelčik – Esej

Ukrajinska trauma

Serhi Jekelčik

Kakva je uloga rata u oblikovanju Ukrajine XX veka? U ukrajinskoj istoriji iskustvo Prvog svetskog rata, iako značajno i traumatično samo po sebi, obično se nalazi u senci rasprava o događajima koji su usledili i u neku ruku bili istovremeni – posebno pojavi Ukrajinske narodne republike. više informacija »

Čarls Simić – Esej

Čarls Simić – Esej

Dnevnik

Čarls Simić

Jedna od naših najvećih privrednih grana je pretvaranje nekada razumnih ljudskih bića u naivne idiote. Moglo bi se čak reći da nam je to glavni nacionalni proizvod. više informacija »

Džozef S. Naj – Esej

Džozef S. Naj – Esej

Povratak u 1914.

Džozef S. Naj

Prvi svetski rat nije bio neizbežan. Uspon moći Nemačke i strah koji je stvoren u Velikoj Britaniji učinili su ga, međutim, verovatnijim. Ali je isto tako učinjen verovatnijim zbog uplašenog odgovora Nemačke na uvećanu moć Rusije, kao i zbog mnoštva drugih faktora, među kojima su i greške ljudi. Međutim, jaz u sveukupnoj moći između SAD i Kine danas veći je nego onaj koji je 1914. delio Nemačku i Britaniju. više informacija »

Ratko Dangubić – Intervju

Ratko Dangubić – Intervju

I Srbija je ostrvo od pepela

Ratko Dangubić

Ostrvo od pepela je roman o nama koji smo opstali i ostali. Naše pamćenje je iskidano kao ispreturana slova Morzeove azbuke. Istorija pokazuje da postoji bezbroj mehanizama za upravljanje pojedincima, narodima i razumevanjem stvarnosti. više informacija »

Džon Ralston Sol – Pisac o knjizi

Džon Ralston Sol – Pisac o knjizi

Diktatori su dosadni

Džon Ralston Sol

Moj roman Mračna priključenija je vrlo svesno napisan kao pikarska komedija. Današnji pikar putuje po svetu, menja prevozna sredstva, a priča našeg života počinje da se odigrava tu pored njega. više informacija »

Apel 562 pisca

Apel 562 pisca

Pisci protiv digitalnog nadzora

Apel 562 pisca protiv masovnog nadzora koji preduzimaju vlade i korporacije. Među potpisnicima ovog apela je i David Albahari. Arhipelag magazin donosi integralni tekst ovog apela međunarodnoj javnosti. više informacija »

Mileta Prodanović – Pisac o knjizi

Mileta Prodanović – Pisac o knjizi

Fantazmagorija o Rusima

Mileta Prodanović

Arkadija je priča o dvestagodišnjim naporima Rusije da svoje prisustvo na Mediteranu učini trajnim. više informacija »