Kris Pauer – Esej

Kris Pauer – Esej

Šulc je moj Bog

Kris Pauer

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. više informacija »

Jelena Lengold – Razgovor

Jelena Lengold – Razgovor

Trenutak na nevidljivoj prepreci

Jelena Lengold

„Kao što je svaka ljubav priča za sebe, tako i svako pripovedanje o ljubavi može da donese nešto novo. Ja volim da uhvatim trenutak u kom se ljudska sudbina slama na nekom pitanju, na nekoj nevidljivoj prepreci, na nekom iznenadnom uvidu. I volim da su to stvari koje spolja nisu uvek očigledne, koje se dešavaju iznutra, u čoveku, u njegovim najtajnijim predelima", kaže Jelena Lengold u ekskluzivnom razgovoru za Arhipelag magazin. više informacija »

Goce Smilevski – Esej

Goce Smilevski – Esej

Zašto Spinoza?

Goce Smilevski

Samo pisanje je čin usamljenosti. A možda i potreba za prevladavanjem usamljenosti. Potreba za razgovorom. Upravo zato i ovaj razgovor. Upravo zato i Razgovor sa Spinozom. Eto, zato Spinoza. više informacija »

2. Beogradski festival evropske književnosti

2. Beogradski festival evropske književnosti

Četiri multimedijalna književna programa

Nedelja vrhunske književnosti. Retrospektiva filmova nastalih po savremenoj književnosti. Izložba Herbert. više informacija »

Igor Štiks i Srećko Horvat – Esej

Igor Štiks i Srećko Horvat – Esej

Prema utopiji demokracije*

Igor Štiks i Srećko Horvat

Ozbiljna rasprava o političkim i utopijskim potencijalima demokracije potrebna je više nego ikad prije.„Sve se mora mijenjati kako bi sve ostalo isto.“ No je li doista tako? više informacija »

Florans Noavil – Intervju

Florans Noavil – Intervju

Ja sam poslednja Singerova izabranica

Florans Noavil

O Singeru uoči dolaska u Beograd. "Singer je neprestano bio između dve stvari: između dve (ako ne i tri) žene, između dva sveta (stari i novi), dve zemlje (Poljska i Amerika), između dva jezika (jidiš i engleski). više informacija »

Sesar Antonio Molina – Intervju

Sesar Antonio Molina – Intervju

Ponavljamo greške zbog kojih su drugi već patili pre nas

Sesar Antonio Molina

Andrić nas uči da razumemo Balkan koji je „mesto gde se stvara više istorije nego što se može podneti“. Naši savremenici su oni s kojima se razumemo i s kojim možemo da razgovaramo, svejedno iz koje da su oni epohe ili doba. više informacija »

Jelena Rosić – Esej

Jelena Rosić – Esej

Moć reči

Jelena Rosić

Reč povodom dodele Nagrade "Srevan Sremac" za knjigu godine na srpskom jeziku. više informacija »

Izbor

Izbor

Deset razloga za čitanje

Gardijan

Kako izabrati knjigu za čitanje? Deset velikih pisaca iz različitih vremena iznosi svoje razloge za čitanje. više informacija »

Đerđ Konrad – Esej

Đerđ Konrad – Esej

Pohvala prevodilaca

Đerđ Konrad

Ne samo evropske kulture već po svoj prilici ni same Evrope ne bi bilo bez prevodilaca. Nazvao sam već jednom književne prevodioce Protoevropljanima. Evropska integracija po svoj prilici podrazumeva povećane potrebe za prevođenjem, moramo razumeti jedni druge, Evropljani smo i po tome što smo višejezični, štaviše, i zato što u tome uživamo. Evropa – kao mreža umova – postoji posredstvom prevodilaca. više informacija »