Laura Alkoba – Esej

Laura Alkoba – Esej

Devojčica i smrt

Mirjana Uaknin

Zapisi prevodioca romana Mala argentinska priča. Laura Alkoba slika tih nekoliko meseci od kraja 1975. do novembra 1976. godine, malo pre i neposredno posle državnog udara u Argentini koji će uspostaviti diktaturu vojne hunte. više informacija »

Enciklopedija mrtvih

Enciklopedija mrtvih

Enciklopedija mrtvih – poetička mapa

Danilo Kiš

Hteo sam da tu knjigu priča gradim kao celinu, da ne kažem kao roman u kojem bi pripovetke bile poglavlja. Pred tragedijom istorije utočište se nalazi u ironiji i humoru. Zahvaljujući tome pisac ostaje u literaturi koja je oblast duha. Enciklopedija mrtvih je knjiga o ljubavi i smrti, to je jedan potpuno metafizički koncept. Povodom trideset godina od prvog izdanja Enciklopedije mrtvih objavljujemo malu poetičku mapu nastalu na osnovu izbora karakterističnih mesta iz Kišovih poetičkih intervjua iz knjige Gorki talog iskustva. više informacija »

Andrej Mitrović

Andrej Mitrović

Čovek razgovora u vremenu netrpeljivih

Gojko Božović

Ta vrsta beskrajne i lucidne erudicije i mudre tolerancije kao da više ne postoje u našem društvu. Andrej Mitrović pokazuje kako je istorijsko pamćenje nezamislivo bez dela kulture. više informacija »

Džozef S. Naj – Esej

Džozef S. Naj – Esej

Snouden

Džozef S. Naj

Pisac knjige Budućnost moći o izboru između bezbednosti i slobode. Da li su SAD licemerne, kao što Rusija, Kina i druge zemlje tvrde? više informacija »

Ratko Dangubić – Razgovor

Ratko Dangubić – Razgovor

U pitanju su ljudi

Ratko Dangubić

Izbeglice su eho svakog naroda koji nestaje ili se vraća. Moj Lazar iz je jedan od miliona onih koji veruju da je ambijent bitan za utemeljenje priče. On potiče iz jedne ne uvek, ni po svemu tipične beogradske porodice: nema sumnje da se u toj kući živelo iznad proseka. On zbog toga i sedi u svojoj kući, oronuloj kući roditelja u centru Beograda, koju napušta i ne napušta, svestan, čak i da se vrati, da u njoj nema nikoga ko može da ga sačeka raširenih ruka. Ta kuća je više od mesta gde se rađalo i umiralo, to nije napušten brod koji pluta na pučini. Nema tu važnih stvari osim Lazarevog pritajenog osećanja krivice. više informacija »

Kris Pauer – Esej

Kris Pauer – Esej

Šulc je moj Bog

Kris Pauer

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. više informacija »

Jelena Lengold – Razgovor

Jelena Lengold – Razgovor

Trenutak na nevidljivoj prepreci

Jelena Lengold

„Kao što je svaka ljubav priča za sebe, tako i svako pripovedanje o ljubavi može da donese nešto novo. Ja volim da uhvatim trenutak u kom se ljudska sudbina slama na nekom pitanju, na nekoj nevidljivoj prepreci, na nekom iznenadnom uvidu. I volim da su to stvari koje spolja nisu uvek očigledne, koje se dešavaju iznutra, u čoveku, u njegovim najtajnijim predelima", kaže Jelena Lengold u ekskluzivnom razgovoru za Arhipelag magazin. više informacija »

Goce Smilevski – Esej

Goce Smilevski – Esej

Zašto Spinoza?

Goce Smilevski

Samo pisanje je čin usamljenosti. A možda i potreba za prevladavanjem usamljenosti. Potreba za razgovorom. Upravo zato i ovaj razgovor. Upravo zato i Razgovor sa Spinozom. Eto, zato Spinoza. više informacija »

2. Beogradski festival evropske književnosti

2. Beogradski festival evropske književnosti

Četiri multimedijalna književna programa

Nedelja vrhunske književnosti. Retrospektiva filmova nastalih po savremenoj književnosti. Izložba Herbert. više informacija »

Igor Štiks i Srećko Horvat – Esej

Igor Štiks i Srećko Horvat – Esej

Prema utopiji demokracije*

Igor Štiks i Srećko Horvat

Ozbiljna rasprava o političkim i utopijskim potencijalima demokracije potrebna je više nego ikad prije.„Sve se mora mijenjati kako bi sve ostalo isto.“ No je li doista tako? više informacija »