Nikola Moravčević – Esej

Nikola Moravčević – Esej

Kratka istorija Solunskog fronta

Nikola Moravčević

Kako je nastao Solunski front? I u tome je neki nauk o dvojnim standardima koji i mi danas, u ovim novim vunenim vremenima na Balkanu, ne treba da zaboravimo. više informacija »

Vreme vaskrsa

Vreme vaskrsa

Istorijski roman Nikole Moravčevića o Srbiji u Prvom svetskom ratu i o prvim godinama nove jugoslovenske države, sve do smrti Nikole Pašića 1926. godine. Uzbudljiv roman o ratnim frontovima u Srbiji, o povlačenju srpske vojske preko Albanije do Krfa, o srpskoj vojsci i političkoj eliti na Krfu, o Solunskom procesu Apisu i Crnoj ruci, o Solunskom frontu i oslobođenju Srbije, o nastanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, o političkim trvenjima i nesporazumima u novoj državi. Vrhunski...

više informacija »

Nikola Moravčević