Erik Hobsbaum – Esej

Erik Hobsbaum – Esej

Kraj kulture

Erik Hobsbaum

Šta se to zbilo s građanskom civilizacijom? više informacija »

Kraj kulture

Kraj kulture

Testamentarna knjiga jednog od najvažnijih svetskih istoričara modernog doba. U poslednjim godinama svog života Hobsbaum je istrajno pisao poglavlja knjige o istoriji XX veka iz ugla odnosa kulture i politike i kulture i društva. Status kulture Hobsbaum vidi kao ključno obeležje jednog vremena. Knjiga koja se pojavljuje u pravom trenutku, u vremenu kada se visoka kultura nalazi pred najvećim izazovima u svom dugom trajanju. Knjiga koja opominje i poziva, podstiče i podseća.

više informacija »

Globalizacija, demokratija i terorizam

Globalizacija, demokratija i terorizam

Nova knjiga vodećeg svetskog istoričara Erika Hobsbauma Globalizacija, demokratija i terorizam predstavlja kratku istoriju sveta od pada Berlinskog zida do naših dana. Posredi je svojevrstan nastavak Hobsbaumove istorije XX veka – Doba ekstrema. Knjiga Globalizacija, demokratija i terorizam jeste briljantna rasprava o stanju demokratije danas i o njenim perspektivama, o globalizaciji kao velikom procesu koji je promenio naš život, o uzrocima pojave terorizma na svetskoj političkoj...

više informacija »

Erik Hobsbaum