Antibirokratska revolucija

Antibirokratska revolucija

Prva celovita politikološka i istoriografska analiza antibirokratske revolucije. Antibirokratska revolucija, društvena nestabilnost i sukobi u Jugoslaviji posle Titove smrti. Od stvaranja partijske države do politike nacionalne mobilizacije. Pad Ivana Stambolića, uspon Slobodana Miloševića i kosovska kriza. Zašto je Milošević pobedio? Kako je nastao srpski pokret na Kosovu osamdesetih godina? Jugoslovenska politička klasa i protesti u leto 1988. godine. Miloševićev populizam i talas...

više informacija »

Razgovor o knjizi Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra u Institutu za evropske studije

Razgovor o knjizi Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra u Institutu za evropske studije

Beograd, 19. decembra 2019. – Razgovor o novoj knjizi Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra održaće se u Institutu za evropske studije u petak 20. decembra s početkom u 12 časova. Кnjiga Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra, objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga, na sistematičan, argumentovan i provokativan način raspravlja o decenijskom usponu demokratije u Srbiji i o ponovom povratku u autoritarni poredak. Nebojša...

više informacija »

Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra

Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra

Velika istraživačka i politikološka studija o stanju demokratije, političkih i medijskih sloboda u Srbiji od 5. oktobra 2000. godine do savremenog trenutka. Knjiga sa kojom lakše možemo da razumemo savremene političke i društvene događaje. Pored istraživačkih rezultata i briljantnih analiza, knjiga podrazumeva produbljen razgovor sa nekoliko desetina ključnih aktera sa različitih polova srpske političke, društvene i medijske scene, kao i iz nevladinog sektora. Nastala kao plod...

više informacija »

Nebojša Vladisavljević