Život kao propuštena prilika

David Albahari

Propuštena prilika je knjiga o trenucima u kojima se životi njihovih junaka potpuno menjaju, a sam život postaje propuštena prilika da se u našem svetu ostavi bar neki mali trag.

Beograd, 31. oktobra 2013.

Priče koje se nalaze u zbirci Propuštena prilika nastale su tokom poslednjih nekoliko godina kao rezultat mog „svođenja računa“ sa svojom dosadašnjom pripovedačkom poetikom.
Jednostavno rečeno,  rezultati tog „sukoba“ između teorije (tj. moje poetike) i prakse (tj. mojih drugih knjiga priča) naveli su me da pokušam da pronađem neki novi „ugao pripovedanja“  koji bi dao nešto novo mojim pričama, a ipak zadržao neke od prepoznatljivih elemenata moje proze. Međutim, o njima – na primer, o ljubavi – pišem sa mnogo više gorčine i sarkazma nego u ranijim pripovedačkim zbirkama.
Porodičnih priča gotovo i da nema više, a one koje postoje uglavnom govore o nemogućnosti porodičnog sklada.
Dominantna tema u ovoj knjizi se nalazi u pričama koje govore o samoći, o kraju života, o gorčini neuspeha da se na bilo koji način promeni sitno tkanje sudbine.
Jedinu utehu donose fantastične priče u kojima se bar, ako ništa drugo, junaci priča slobodno kreću između raznih vremenskih i prostornih dimenzija.
Ukratko, Propuštena prilika je zbirka kratkih priča koja govori o trenucima u kojima se životi njihovih junaka potpuno menjaju, a sam život postaje propuštena prilika da se u našem svetu ostavi bar neki mali trag.