Kako si pao?

Edmund Vans Kuk

Jedna od najpoznatijih motivacionih pesama na engleskom jeziku, u prepevu Dušana Vojnovića.

Beograd, 13. decembra 2021.

Da l’ si se u koštac s mukom prigrabio
Odlučna srca i vedra čela?
Ili si glavu u zemlju nabio
Kukavne duše i tela?

Nevolja ko kuća, il’ ko zrno soli,
U glavi kol’ku je skrpiš,
I nevažno je koliko boli,
Već samo kako je trpiš?

Sateran u zemlju crnu? Šta sad!?
Ustaj lakoga struka!
To nije ništa, samo pad.
Ležati, e to je bruka.

Što jače te bace, odskočićeš više
Šljivu pod okom ponos nek ti prašta
To što ližeš rane, baš se i ne piše
Već samo kako si se borio i rašta?

I kad te nasmrt udese, ne kudi.
Jer borio si se do kraja, istrajno
Odigrao ulogu u komadu ljudi
I Kritičar će oceniti sjajno.

Kradom il’ skokom smrt čoveka skoli
Sporu il’ brzu, svak’ je upoznao
To što si mrtav, baš se i ne broji.
Već samo – kako si pao?

Prepev: Dušan Vojnović

Napomena prevodioca: Kanadski pesnik Edmund Vans Kuk (1866–1932) napisao je 1903. godine jednu od najpoznatijih motivacionih pesama na engleskom jeziku.
Iako na prvi pogled govori o neizbežnosti smrti, pesma je u suštini posvećena životu kao jedinoj promenjivoj na koju čovek može da utiče. Poručuje da neumitnost odlaska sa ovog sveta ne treba da nas omete da život koji nam je dat do poslednjeg daha ispunimo bespoštednom borbom s brojnim izazovima koje on nameće. Samo ispunjen borbom, radom i stvaralaštvom život ima smisla. Samo takav život može ostaviti trag u drugim ljudima i u vremenu. Ovom pesmom je i sam Edmund Vans Kuk ostavio najtrajniji trag u vremenu.
Pesmu u originalu čita glumac Šejn Moris:
https://youtu.be/WgDCoH79kyo
A ovde možete čuti pesmu kako je govori prevodilac Dušan Vojnović:
https://www.youtube.com/watch?v=Vcrm4KS6X0Y