Ako

Radjard Кipling

Novi prevod pesme Radjarda Kiplinga Ako na srpski jezik. Prepev Dušana Vojnovića.

Beograd, 3. juna 2021.

Ako možeš da sačuvaš razum, kada oko tebe
Svi drugi ga gube i za to te krive,
Ako kad sumnjaju, veruješ u sebe,
A u sumnji vidiš trag istine žive;

Ako znaš da čekaš, da se ne umoriš,
Кad lažu o tebi, da laži si grobar,
Ili kad te mrze, da bez mržnje zboriš,
A ne zvučiš odveć ni mudar, ni dobar…

Ako znaš da sanjaš, a snu sužanj nisi,
Ako znaš da misliš, ali jasnim smerom,
Ako Trijumf, Propast upoznao ti si
I te varalice meriš istom merom;

Radjard Kipling2

Ako se nosiš s istinom što zboriš
Кoju hulje krive u zamku za lude,
Кad gledaš slom svega što kroz život stvoriš,
Trošni alat grabiš, da iznova bude;

Ako sve dobitke poređaš k’o kule
I stegneš petlju na Sve ili Ništa,
Pa Ništa bude i kreneš od nule,
A o gubitku ni da dahneš išta;

Ako goniš srce, nerve i sve žile
Da služe ti duže, no što im se služi,
I istraju one mimo svake sile
Samo na volji, što viče: „Izdrži!“

Radjard Kipling

Ako s pukom zboriš ispravljenih leđa,
S kraljevima šetaš, ne postaješ klikom,
Ako brat ni zlotvor ne može da vređa,
Ako svima tu si, na teretu nikom;

Ako ispuniš minut što ne štedi
Sa šezdeset bata snažnog trka sile,
Tvoja je zemlja, sve na njoj što vredi
I mnogo više – bićeš Čovek, Sine!

Prepevao: Dušan Vojnović, maj 2021. godine

Napomena: Prevodilac Dušan Vojnović prevod pesme Radjarda Kiplinga „Ako“ posvećuje svojoj deci Marti i Petru.
Kiplingova pesma „Ako“ poznata je na srpskom jeziku zahvaljujući prevodu Iva Andrića.
Prevodilac naglašava da njegov cilj nije da se nadmeće sa Andrićem, utoliko pre što je Andrićev prevod tačan i precizan, i uz to na neobično artikulisan način prenosi značenja i lepotu Kiplingove pesme.
Prevodilac je želeo da srpskim čitaocima još jednom skrene pažnju na pesmu Radjarda Kiplinga, ovoga puta u prevodu koji je bliži versifikaciji i ritmu samog izvora.
Pesmu Radjarda Kiplinga „Ako“ možete poslušati u originalu u sledeća dva izvora.
U čitanju Djejmsa Barbura:
https://www.poetryfoundation.org/podcasts/77063/if
U čitanju Šejna Morisa:
https://www.youtube.com/watch?v=6SfPf-_OavY