Dar svetlosti

Šudip Sen

U ovim mračnim vremenima…
uvek ima svetlosti.

Beograd, 21. decembra 2020.

Dar svetlosti

Tama, pred padom
u sanctum sanctorum

kao što laže car Humajun
utisnut u mermer.

Čak i u ovom svetlu koje bledi,
laserski oštar zrak

preseca osu
putanje svetlosti,

to je precizna ugaona greda –
san, iluzija –

gradacija je suptilno ujednačena,
frekvencija – savršena.

Tiha pesma svetosti
nije večernji ritual –

ezan ili molitveni poziv –
već sopstveno disanje.

Dar svetlosti
je blagoslov života

u ovim mračnim vremenima –
bez obzira na sve ili ma gde

uvek ima svetlosti.

9. Beogradski festival evropske književnosti_Online izdanj_logo 2020
Prozirnost

Duboko noću, nesvesno uhvaćen
budnošću, čežnjom, željom –
Obuze me dah svežeg

himalajskog vazduha, i telesna toplota.
Svetlost se žedno prelama kroz
prozirni visoki toranj za vodu

i flekavo banana-zeleno staklo –
bacajući provokativne konture
po mojim tamnim, maslinasto-zelenim pamucima.

Usamljeni stasiti žir stoji uspravno,
svedok nepisane priče –
kao drevni kestenjasti listovi, nazubljeni

i nervozni, otkrivaju mudrost vremena.
Suve latice pažljivo sačuvane
u njihovim venama, noćne nepoznate tajne

na neispisanom dvostrukom papirusu –
nehotična priča, polako se odvija
na neuređenoj sepiji stranice mog dnevnika.

Dirnut sam vašom nežnošću
   i tim cvećem na stranici.
Držaću te u svojoj svesti

kao cvet, dah, list –
   dok olujni vetrovi metu za njima
grozničave gomile lišća bakarne boje.

Belim mastilom zapisuju moje beleške
nemogući snovi, njihova nevinost
vapi, pozivajući Rumija da zapiše:

Ako umrem, nemoj reći da sam umro.
   Kaži on je bio mrtav, postao je živ,
a onda ga je uzela večnost ljubavi.

Prevod sa engleskog: Milan Jović

Autor je jedan od vodećih savremenih indijskih pesnika, čije su višestruko nagrađene pesme prevedene na više od 25 jezika. Najpoznatije knjige: Indijska pošta: Nove i izabrane pesmeFraktali: Nove i izabrane pesme 1980-2015. i EroText. Živi u Nju Delhiju.

© za srpski jezik: „Arhipelag“ www.arhipelag.rs