Večno dvojstvo vidljivog i nevidljivog

Vida Ognjenović

Amir Or je majstor u izražavanju mistične energije malih, neupadljivih detalja.

10. marta 2014.

U svetu poznati izraelski pesnik, esejista i prozni pisac, Amir Or, čija su dela prevedena i objavljena na više od trideset jezika, takođe je i umetnički fotograf rafinovanog izraza. Fotografije koje Or snima su vizuelno bogate, različite po pristupu, nekad apstraktne u svojoj univerzalnosti, nekad realistične sa detaljima u prvom planu, ali uvek u biti umetničkog naboja. One su, u stvari, vrsta vizuelnih tekstova, napisanih svojevrsnim misaonim likovnim pismom.
Snimajući fotografiju, Or nije fotograf koji jednostavno sledi date konture nekog prirodno fotogeničnog fenomena, već umetnik koji interveniše u osmotrenom poretku i ritmu i na taj način stupa u dijalog sa pojavnošću objekta. Tako postiže da je svaka fotografija koju napravi izvesna rasprava između stvarnog objekta i njegovog izgleda.
U strastvenom nastojanju da svojom kamerom dosegne i ono nemoguće, a to je večno dvojstvo vidljivog i nevidljivog, Or je majstor u izražavanju mistične energije malih, inače neupadljivih detalja koji su ključni podaci za razumevanje njegovih fotografskih kompozicija.