Кatarina Marinčič (Ljubljana, 1968), slovenačka književnica, književna istoričarka i prevoditeljka s francuskog jezika.
Doktorirala je francusku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde radi kao profesorka francuske književnosti 18. i 19. veka.
Autorka je romana Tereza (1989), Vrt ruža (1992), Skrivena harmonija (2001), Po njihovim rečima (2014) i Žena sa srebrnim okom (2022).
Objavila je knjigu novela Tri (2005), za koju je dobila nagradu „Fabula“.
Za roman Skrivena harmonija dobila je najvažniju slovenačku književnu nagradu „Кresnik“.
Roman Po njihovim rečima Udruženje književnih kritičara Slovenije proglasilo je najboljom slovenačkom knjigom u 2014. godini.
Кnjige Кatarine Marinčič prevedene su na nemački, francuski, rumunski i makedonski jezik.
Živi u Ljubljani.

Knjige

Tereza

Tereza je kompleksna porodična i ljubavna priča neodvojiva od društvenog konteksta koja prati nekoliko generacija u okviru istog doma, građansku...
više informacija »