Aleksandar Životić (Beograd, 1981) jedan je od najznačajnijih srpskih istoričara novije generacije.
Njegova stručna interesovanja prevashodno su usmerena ka izučavanju istorije Jugoslavije i Evrope u XX veku, istraživanju istorije Hladnog rata i istraživanju moderne istorije Balkana iz perspektive međunarodne politike.
Objavio je knjigu: Jugoslavija i Suecka kriza 1956-1957, Jugoslavija, Albanija i velike sile 1945-1961, Vašingtonska konferencija 1951. i Jugoslovensko-sovjetske vojne suprotnosti (1947-1957).
Radi kao docent na Katedri za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Živi u Beogradu.

Knjige

Jugoslovensko-sovjetske vojne suprotnosti (1947-1957)

Istoriografska studija nastala na osnovu novih istraživanja u donedavno zatvorenim sovjetskim, jugoslovenskim i srpskim arhivima o političkim...
više informacija »

Jugoslavija, Albanija i velike sile (1945-1961)

Izuzetna istoriografska studija Aleksandra Životića, jednog je od najznačajnijih srpskih istoričara novije generacije, iscrpno prati istoriju...
više informacija »