Ana Seferović, rođena u Beogradu, pesnikinja.
Autorka je tri knjige poezije Duboki kontinent (2000), Beskrajna zabava (2004) i Zvezda od prah-šećera (2012).
Koautorka je dve drame, kao i dve knjige poezije na engleskom.
Poezija joj je prevedena na više jezika i objavljena u mnogim časopisima i antologijama.
Živi i stvara u Londonu, gde je deo nekoliko umetničkih platformi.

Knjige

Materina

Novu knjigu Ane Seferović Materina možemo čitati kao moderan spev intenzivnog tona i dugog daha u kome se ukazuju, jedno po jedno, i uvek izbliza,...
više informacija »