Bogoljub Šijaković (1955) diplomirao je (1981), magistrirao (1986) i doktorirao (1989) filosofiju. profesor je filosofskih disciplina na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i antičke filosofije na Filosofskom fakultetu u Nikšiću.
Objavio je knjige: Mythos, physis, psyche: Ogledanje u predsokratovskoj „ontologiji“ i „psihologiji“ (1991, 2002), Zoon politikon: Primjeri iz lične legitimacije (1994), Hermesova krila (1994), Amicus Hermes: Aufsätze zur Hermeneutik der griechischen Philosophie (1996), Istorija, Odgovornost, Svetost (1997), Kritika balkanističkog diskursa: Prilog fenomenologiji „drugosti“ Balkana (2000, 2001, 2009), Bibliographia Praesocratica: A Bibliographical Guide to the Studies of Early Greek Philosophy in its Religious and Scientific Contexts with an Introductory Bibliography on the Historiography of Philosophy (2001), Between God and Man: Essays in Greek and Christian Thought (2002), Pred licem Drugog: Fuga u ogledima (2002), A Critique of Balkanistic Discourse: Contribution to the Phenomenology of Balkan ‘Otherness’ (2004), Ogledanje u kontekstu: О znanju i vjeri, predanju i identitetu, crkvi i državi (2009, 2011), La critique du discours balkanistique: Contribution à la phénoménologie de l’„altérité“ des Balkans (2010), Univerzitet i srpska teologija: Istorijski i prosvetni kontekst osnivanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu: Istraživanja, dokumentacija, bibliografija(2010, koautor Aleksandar Raković), Briga za Žrtvu: Pamćenje Imena i Spomen Srpske Žrtve (2011), Bibliografija časopisa „Luča“ (1984-2005) (2011), O patnji i pamćenju (2012), The Presence of Transcendence (2012).
Objavio je preko 260 studija, članaka, bibliografija, recenzija i prikaza u domaćoj i stranoj periodici i zbornicima na srpskom, nemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, italijanskom, slovenačkom i bugarskom.
Priredio je veći broj stručnih tematskih zbornika. Urednik je nekoliko stručnih periodičnih publikacija.
Objavio je nekolike desetine prevoda stručnih tekstova sa nemačkog, engleskog, ruskog i grčkog jezika.

Knjige

Istorija : nasilje : teorija

Izabrani istoriosofski eseji o oblikovanju moći i identiteta u istoriji, o zatvorenoj interpretaciji istorije u teoriji „otvorenog društva“, o...
više informacija »