Bojan B. Dimitrijević (Beograd, 1968), istoričar.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju Jugoslavije, gde je i magistrirao (1997). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2004).
Oblasti naučnog interesovanja: istorija Jugoslovenske vojske u otadžbini, Drugi svetski rat u Srbiji, Jugoslovenska narodna armija, raspad Jugoslavije, Srbija u tranziciji.
Do sada je objavio preko 60 autorskih i koautorskih monografija ili drugih izdanja, kao i preko 100 članaka u Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Poljskoj, uglavnom sa temama iz vojne i političke istorije Jugoslavije i Srbije u 20. veku.
Bio je urednik časopisa Istorija 20. veka od 2004. do 2015. godine.
Radi kao naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu.

Knjige

Zoran Đinđić

Politička i životna biografija Zorana Đinđića (1952-2003). Prateći Zorana Đinđića od detinjstva do dolaska u Beograd, od Devete beogradske...
više informacija »