Božo Stojanović (1964) je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanju je redovnog profesora.
Predmeti njegovog naučnog interesovanja su metodologija društvenih nauka, istorija ekonomske misli, teorija igara, mikroekonomija, „austrijska“ teorija, ekonomija rada, ekonomija tranzicije.
Član je uređivačkog odbora časopisa Panoeconomicus i Economic Annals.
U Službenom glasniku pokrenuo je ediciju „Velikani ekonomske misli“ u okviru koje je priredio za štampu knjige Karla Mengera, Fridriha fon Hajeka, Jozefa Šumpetera i Mansura Olsona.
Pored većeg broja članaka, objavio je i knjige: Tržišta rada i problemi zaposlenosti u Evropskoj uniji (1997); Teorija igara – elementi i primena (2005); Tranzicija u Srbiji – privredno lutanje (2005); Crtice o knjigama, idejama i ljudima (2007); Teoretičari liberalizma, koautor sa Ilijom Vujačićem i Draganom D. Lakićevićem (2007); Osnove austrijske teorije (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga I: pregled ključnih teorija (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga II: nadnica kao ishod pregovaranja (2011).

Knjige

Nikola Mirković: Zaustavljeni uspon

Životna i intelektualna biografija Nikole Mirkovića (1915-1944). Rođen u Jagodini na početku Prvog svetskog rata, Nikola Mirković je poginuo pri...
više informacija »

Ideje u vremenu

Beleške posvećenog čitaoca. Eseji i kritike o ključnim knjigama iz političke filozofije i teorije, ekonomske teorije i politike, društvene...
više informacija »