Branislav Anđelković (Beograd, 1961) je diplomirao (1988), magistrirao (1994) i doktorirao (2003) na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome predaje od 1990.
Antropologiju je slušao 1998. na Univerzitetu Ilinoisa u Čikagu, od kada datira i njegova saradnja sa čikaškim Orijentalnim institutom.
Sem brojnih iskopavanja – u Srbiji i na Bliskom istoku – naučnih radova i učešća na međunarodnim kongresima, predavao je po pozivu 2009, na Univerzitetu Jejl.

Knjige

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje, uz obimnu bibliografiju, sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja...
više informacija »