Branko Milanović (1953), jedan od vodećih savremenih srpskih ekonomista.
Ekonomski fakultet u Beogradu završio 1977. godine, a doktorirao na istom fakultetu tezom o ekonomskoj nejednakosti u Jugoslaviji 1987. godine. Od 1990. godine radi u istraživačkom departmanu Svetske banke u Vašingtonu, u odeljenju koje se bavi analizom siromaštva, nejednakosti i anketama o domaćinstvima. Već deset godina predaje kao profesor po pozivu na Džon Hopkins univerzitetu, a od 2005. i na Univerzitetu Marilend i Karnegijevoj zadužbini za međunarodni mir u Vašingtonu.
Objavio je veliki broj članaka o metodologiji merenja nejednakosti i analizi nejednakosti prvo u zemljama u tranziciji, a zatim i o globalnoj nejednakosti i globalizaciji.
Autor je više knjiga, među kojima su i Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy, World Bank, 1998 (prvi opšti pregled nejednakosti i siromaštva u vreme tranzicije) i Worlds Apart: Measuring Internationl and Global Inequality, Princeton University Press, 2005. Ova knjiga, prevedena na srpski 2006. godine pod naslovom Odvojeni svetovi, prevedena je i na kineski, italijanski, ruski i španski jezik.
Pored profesionalnog rada na ekonomskim temama pisao je i o opštim društvenim temama i sarađivao u toku devedesetih godina sa dnevnim listovima Borba, Naša Borba i Danas. Jedan broj izabranih, kao i nekoliko neobjavljenih, članaka iz tog perioda pojavilo se u knjizi Protiv nacizma 1994. godine.
U izdanju Arhipelaga objavljena je Milanovićeva knjiga Dva lica globalizacije (2007).
Živi u Vašingtonu.

Knjige

Dva lica globalizacije

Iscrpna ekonomska analiza, zasnovana na višegodišnjim istraživanjima, uzroka zbog kojih aktuelna globalizacija ima dva lica. Pomno preispitivanje...
više informacija »