Danijel Trajsman (1964), profesor političkih nauka na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu, naučni saradnik Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja i autor knjiga Povratak: putovanje Rusije od Gorbačova do Medvedeva i Nova autokratija: informacije, politika i policija u Putinovoj Rusiji.
Trajsman je diplomirao na Univerzitetu Oksford, a doktorirao na Univerzitetu Harvard. Autor je šest knjiga i velikog broja tekstova u vodećim političkim i ekonomskim časopisima.
Njegova istraživanja se fokusiraju na rusku politiku i ekonomiju, kao i na komparativnu političku ekonomiju, uključujući posebno analizu demokratizacije, politike autoritarnih država, političke decentralizacije i korupcije.
Radio je kao konsultant Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i USAID-a. U Rusiji je bio član Međunarodnog savetodavnog komiteta Visoke škole ekonomije. Na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu bio je vršilac dužnosti direktora Centra za evropske i ruske studije.

Knjige

Spin diktatori

Možda najznačajnija i najprovokativnija politička studija današnjeg doba. Spin diktatori su knjiga o novom ruhu tiranije u 21. veku. Gurijev i...
više informacija »