Džon Horn, profesor savremene evropske istorije na Triniti ko­­ledžu u Dablinu i član odbora Istraživačkog centra o isto­riji Prvog svetskog rata u Peronu.
Dosta je pisao o istoriji Prvog svetskog rata.
Urednik je knjiga Pratilac Prvog svet­skog rata(2010) i Ka totalnom ratu: prekretnica 1914–1915. (2010).
Živi u Dablinu.

Knjige