Eđidio Ivetić rođen je 1965. godine.
Profesor je moderne evropske istorije na Univerzitetu u Padovi.
Diplomirao je modernu istoriju na Univerzitetu u Padovi. Nakon studija slavistike na istom univerzitetu, odbranio je doktorat iz evropske društvene istorije na Univerzitetu u Veneciji 1998. godine.
Od 2000. godine profesor je istorije Istočne Evrope na Univerzitetu u Padovi.
Ivetić je pomoćnik rektora Univerziteta u Padovi za akademske odnose sa univerzitetima iz zemalja Istočne Evrope, pri čemu je posebno intenzivna saradnja sa univerzitetima u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, kao i sa drugim institucijama koje se bave istorijskim istraživanjima u jugoistočnoj Evropi.
Eđidio Ivetić je radio u više međunarodnih istraživačkih projekata koji su posvećeni istoriji Istočne Evrope ili istoriji Jugoslavije.
Saradnik je ili član redakcija nekoliko naučnih časopisa iz Istočne Evrope, među kojima su i Istorijski glasnik i Limes plus iz Beograda.
Ivetić je član italijanskog Društva za modernu istoriju, italijanskog Udruženja za istoriju Centralne i Istočne Evrope, Društva za istoriju Venecije.
Dobitnik je Nagrade „Roberto Kesi“ (2002) i Nagrade „Antonio i Hildebrand Takoni“ (2011).
Dopisni je član Instituta za nauku, književnost i umetnost u Veneciji.
Oblasti stručnog interesovanja: istorija Istočnog Mediterana, istorija Istočne Evrope, istorija Venecije, istorija Centralne Evrope, društvena i kulturna istorija.
Najvažnije knjige: Balkanski ratovi 1912-1913. (2006), Istra 1500-1797. Granična oblast (2010), San o Jugoslaviji. Izvori jugoslovenstva (2012), Granica na Mediteranu. Istočni Jadran između Italije i južnoslovenskog sveta od XIII do XX veka (2014), Istočni Mediteran. Istorijski atlas Mediterana (2015).
Živi u Padovi.

Knjige

Istorija Jadrana

Velika sinteza kulturne i društvene, političke i ekonomske, vojne i pomorske istorije Jadrana od 1.000 godine pre nove ere do danas. Veliki...
više informacija »

Granica na Mediteranu. Istočni Jadran između Italije i južnoslovenskog sveta od XIII do XX veka

Knjiga poznatog italijanskog istoričara o susretima kultura, ali i sukobima istorijskih, političkih i nacionalnih težnji na Mediteranu od sredine...
više informacija »