Gijom Klosa je esejista, bivši evropski politički savetnik i poslovni lider.
Upravo je završio mandat direktora Evropske radiodifuzne unije, najvažnijeg saveza medija u svetu, nakon uloge izvršnog potpredsednika Mekdonaldsa za Francusku i južnu Evropu.
Počasni je predsednik organizija EvropaNova, evropskog istraživačkog centra sa sedištem u Parizu, kao i predsednik organizacije Civico Europa, demokratskog evropskog građanskog pokreta.
Gijom Klosa je bio specijalni savetnik ministra zaduženog za poslednje francusko predsedavanje Savetom Evropske unije. Takođe je vodio sektor „Inovacije i proizvodnja u Evropi u oba globalizacije” francuskog Ministarstva ekonomije i finansija.
Predaje evropske medije na Science-Po Paris i evropske poslove na College of Europe, ENA i HEC Paris.
Napisao je nekoliko publicističkih knjiga o budućnosti Evrope.
Bio je kolumnista listova Metro i Forbs.
Zajedno sa 30 uticajnih evropskih mislilaca, Klosa je na zahtev predsednika Evropske komisije Junkera i Tuska učestvovao u oblikovanju izveštaja „Evropski put za bolju budućnost“, mape puta za ponovno pokretanje Evrope.

Knjige

Jedna evropska mladost

Gijom Klosa, francuski aktivista, esejista, intelektualac i nadasve „Evropljanin“, u svom zanimljivom eseju prikazuje i objašnjava razvoj...
više informacija »