Hane Lund (1946), danska psihoterapeutkinja.
Posle više od dvadeset godina iskustva u radu sa pacijentima, kako na individualnom nivou, tako i u grupama, razvila je u potpunosti svoj koncept rešavanja problema stresa.
Hane Lund radi u privatnoj terapeutskoj klinici koju je osnovala 1991. godine.
Godine 1997. s Jergenom Lundom osnovala je Kliniku za stres koja je posvećena nastojanju da se iza simptoma stresa pronađu razlozi koji su izazvali stres.
S Jergenom Lundom napisala je knjigu Stres koja je doživela više izdanja na danskom jeziku i prevedena je na mnoge evropske jezike.
Živi u Kopenhagenu.

Knjige

Stres

Knjiga čuvenih danskih psihoterapeuta koji su, posle dugogodišnjeg rada u vlastitoj Klinici za stres, osmislili sopstveni model rešavanja problema...
više informacija »