Ivana Dobrivojević Tomić (Beograd, 1975) je zaposlena u Institutu za savremenu istoriju u zvanju višeg naučnog saradnika.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju Jugoslavije. Na istoj katedri odbranila je magistarski rad Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1935, a zatim i doktorirala s temom Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955.
Bavi se istraživanjem državne represije u Kraljevini Jugoslaviji, industrijalizacijom socijalističke Jugoslavije, životnim standardom običnih ljudi, migracijama selo-grad, životom omladine u socijalističkoj Jugoslaviji i planiranjem porodice.
Bila je visiting fellow u Imre Kertesz Kolleg-u u Jeni, Institutu za proučavanje istorije istočne i jugoistočne Evrope u Regensburgu i Institutu za istoriju istočne i jugoistočne Evrope u Gracu.
Autorka je tri monografije i preko 60 radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Knjige

Između nebrige i neznanja: Žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918–1991)

Provokativna i inovativna istoriografska studija o položaju žene i pitanjima seksualnosti i planiranja porodice u Jugoslaviji od njenog nastanka...
više informacija »