Jelena Banković, pisac, književni kritičar, esejista, univerzitetski profesor književnosti, kreativnog pisanja i jezika.
Jelena Banković je diplomirala engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirala je na Ilinoiskom univerzitetu u Čikagu. Njena doktorska disertacije je iz oblasti primene psihoanalize i psiholingvistike na književnu kritiku.
Jelena Banković je profesor na Oakton koledžu i na Ilinoiskom univerzitetu u Čikagu.
Objavila je studiju: Metamorfoze pada u delu Miloša Crnjanskog (1996) i epistolarni roman Deus Aderit / Letters to Dr. Jung (2009).
Jelena Banković je autor velikog broja eseja i književnih kritika objavljenih u World Literature Today i u drugim književnim listovima i časopisima na engleskom jeziku.
U izdanju Arhipelaga objavljen je roman Deus Aderit / Letters to Dr. Jung (2009) Jelene Banković.
Živi u Čikagu.

Knjige

I da se mora zapale

Novi roman Jelene Banković I da se mora zapale polazi od slavnog stiha američkog pesnika E. E. Kamingsa, da bi se potom usredsredio na pitanje...
više informacija »

Deus Aderit / Letters to Dr. Jung

Epistolarni roman Jelene S. Banković Deus Aderit predstavlja uz­bud­ljivo i promišljeno pripo­ve­da­nje o nekim od najvažnijih pitanja...
više informacija »