Jelena Todosijević je stručnjak u oblasti ljudskih resursa.
Završila je grčki jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i studijsku grupu menadžent ljudskih resursa na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Trenutno je na internacionalnim master studijama iz oblasti poslovne administracije na Cotrugli Business School.
U profesionalnoj karijeri bavila se poslovima iz oblasti ljudskih resursa, menadžmenta, konstaltinga i medijacije.
Živi u Beogradu.

Knjige

Mobing

Odlično napisana knjiga o jednom od najizrazitijih fenomena modernog doba. Šta je mobing? Zbog čega do mobinga dolazi? Ko sve vrši mobing? Kako...
više informacija »