Jergen Lund (1943), danski psihoterapeut i psiholog.
Jergen Lund je profesionalno posvećen sprečavanju i lečenju stresa kako u kolektivima i zajednicama, tako i kod pojedinaca. Radi tretmane stresa, drži vežbe i predavanja o strasu, organizuje radionice i testiranja stresa.
Pitanjem stresa bavi se od 1982. godine, kada je postavio prvobitni koncept rešavanja pitanja stresa na interdisciplinarnoj osnovi kroz timove sačinjene od psihologa, psihijatara i lekara specijalista.
Godine 1997. sa Hane Lund osnovao je Kliniku za stres koja je posvećena nastojanju da se iza simptoma pronađu razlozi koji su izazvali stres.
S Hane Lund napisao je knjigu Stres koja je doživela više izdanja na danskom jeziku i prevedena je na mnoge evropske jezike.
Jergen Lund je i džez pijanista.
Živi u Kopenhagenu.

Knjige

Stres

Knjiga čuvenih danskih psihoterapeuta koji su, posle dugogodišnjeg rada u vlastitoj Klinici za stres, osmislili sopstveni model rešavanja problema...
više informacija »