Kristijan Eker rođen je u Bazelu 1977. godine.
Diplomirao je italijansku književnost na Univerzitetu „La Sapienza” u Rimu, gde je i doktorirao. Radi kao docent za italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
U slobodno vreme se bavi novinarstvom i sarađuje sa uglednim domaćim i stranim časopisima (Danas, La Voce del Popolo, Il Caffè Geopolitico, Limes, Nova Misao Vojvodine, Putopis).
Napisao je brojne članke o pozorištu i geopolitici, najviše se baveći zemljama u kojima se kulture sreću, a narodi ponekad i sukobljavaju. Godine 2015. objavljena je njegova prva knjiga eseja, reportaža i putopisa Vetar sa kopna.

Knjige

Pina Bauš i njen Tancteatar

Knjiga o čudesnom umeću Pine Bauš i o njenim predstavama u Tancteatru u Vupertalu. Kako je Pina Bauš promenila istoriju baleta i umetničkog...
više informacija »

Peščana granica

Knjiga putopisa, eseja, geopolitičkih reportaža i priča o nepoznatim ili nedovoljno poznatim krajevima Rusije i Centralne Azije. Kristijan Eker je...
više informacija »