Dr Ljubomir Erić, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Osnovne oblasti rada: izučavanje stanja straha, seksualnih poremećaja i psihopatologije kasne adolescencije, kao i primena psihoanalitičke psihoterapije u lečenju ovih poremećaja. Bavi se i izučavanjem psihologije i psihopatologije likovnog stvaralaštva.
Autor je više od sto pedeset stručnih i naučnih radova, kao i dvadeset monografija, knjiga i udžbenika.
Najvažnije knjige u oblasti straha: Strah od ispita (1977), Panična stanja (1989, 1991), Agorafobija (1996), Socijalna fobija (1998), Strah od smrti (2007), Rečnik straha (2007).
Najvažnije knjige u oblasti seksualnosti: Medicinska seksologija (sa Vojinom Šulovićem i Draganom Manojlovićem), Seksualne disfunkcije (1993, 2005), Leksikon seksualnosti (2005).
Najvažnije knjige u oblasti psihologije umetničkog stvaralaštva: Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza (2000, 2010), O crtežu (2010).
Višedecenijsku posvećenost umetnosti crteža pretočio je u jedinstvenu kolekciju crteža nastajalih u drugoj polovini XX veka, što se može naći u retkom antologijskim preseku modernog srpskog crteža Kolekcija crteža (2010).
U izdanju Arhipelaga objavljene su Erićeve knjige Rečnik straha (2007), Strah od smrti (2007), O crtežu (2010), Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza (2010) i Kolekcija crteža (2010).
Živi u Beogradu.

Knjige

Sigmund Frojd Život sa strahom od smrti (1920-1939), 3.

U trećem tomu Frojdove biografije Ljubomir Erić predstavlja najvažnije životne i intelektualne događaje u poslednjih dvadeset godina Frojdovog...
više informacija »

Sigmund Frojd Život sa strahom od smrti (1902-1920), 2.

Drugi tom Frojdove biografije predstavlja velikog naučnika u početnim decenijama XX veka, kada on piše neka od svojih ključnih dela, sprovodi i...
više informacija »

Sigmund Frojd: Život sa strahom od smrti (1856-1902), 1.

Biografija Sigmunda Frojda Sigmund Frojd: Život sa strahom od smrti, koju je napisao Ljubomir Erić, naš ugledni psihijatar i psihoanalitički...
više informacija »

O crtežu

Knjiga Ljubomira Erića O crtežu predstavlja provokativnu i teorijsku utemeljenu psihoanalitičku studiju o istorijskoj dimenziji, značenju i...
više informacija »

Rečnik straha

Prvi rečnik straha na srpskom jeziku. Kapitalni rečnik straha u kome se nalaze pojmovi iz oblasti psihologije, psihijatrije, antropologije,...
više informacija »

Strah od smrti

Integralna studija Ljubomira Erića, našeg najpoznatijeg strahologa, o tanatologiji, o prirodi i uzrocima straha od smrti, o odnosu straha od smrti...
više informacija »