Dr Mile Vuković, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Diplomirao je na Defektološkom fakultetu u Beogradu na Odseku za logopediju, a magistriao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti neuropsihologije.
Doktorsku disertaciju Simptomatologija i restitucija jezičkih i kognitivnih funkcija kod bolesnika sa traumatskom afazijom odbranio je na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine.
Usavršavao se u Londonu i Cirihu.
Član je međunarodnih i domaćih stručnih asocijacija iz oblasti neuronauka i specijalne edukacije i rehabilitacije.
Područja njegovog naučnog i stručnog rada su: logopedija, neuropsihologija i neurolingvistika.
Poseban doprinos dao je razvoju afaziologije u našoj sredini.
Do sada je objavio 155 naučnih i stručnih radova.
Autor je tri knjige: Traumatska afazija (1998), Afaziologija (2002; 2010) i Tretman afazija (2008).
U izdanju Arhipelaga objavljena je Vukovićeva knjiga Afaziologija (2010).
Živi u Beogradu.

Knjige

Afaziologija

Knjiga vrhunskog afaziologa, profesora Univerziteta u Beogradu, predstavlja obuhvatnu studiju o osnovama teorije afaziologije, o biološkim osnovama...
više informacija »