Milko Štimac bavi se tržištem kapitala već dvadeset godina.
U tu delatnost stali su rad na berzama u Čikagu i Beogradu, vođenje Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije, kao i jednog Instituta za ekonomska i društvena istraživanja, te dvanaestogodišnje članstvo i predsednikovanje Komisijom za hartije od vrednosti.
Posebno se angažovao i na zbližavanju tržišta kapitala u regionu.
Iz oblasti tržišta kapitala radio je brojna istraživanja, učestvovao na domaćim i stranim konferencijama, u radnim grupama i projektima.
Objavio je više stručnih članaka i nekoliko knjiga, od kojih i Srpsko berzansko poslovanje i Osnove berzanskog poslovanja (koautor sa Veroljubom Dugalićem).
Živi u Beogradu.

Knjige

Akcionarstvo i demokratija

Vrhunska studija o odnosu političke demokratije i tržišta kapitala. Oblikujući svoju knjigu u susretu sa velikim temama ekonomije, političke i...
više informacija »