Nebojša Vladisavljević predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu od 2008. godine. Osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka, a master i doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science, LSE). Posle doktorskih studija, predavao je uporednu politiku i regulaciju etničkih sukoba na poslediplomskim studijama Departmana za političke nauke Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE Fellow in Comparative Politics, 2004–2008). Na Fakultetu političkih nauka je vanredni profesor i predaje na predmetima o političkim ustanovama i političkom životu Srbije i balkanskih država i uporednoj demokratizaciji.
Nebojša Vladisavljević istražuje autoritarizam i demokratizaciju, društvene pokrete i revolucije, nacionalizam i regulaciju nacionalnih i etničkih sukoba, ustavni dizajn u novim demokratijama i podeljenim društvima i ulogu medija u demokratizaciji.
Objavio je knjigu: Serbia’s Antibureaucratic Revolution: Milošević, the Fall of Communism and Nationalist Mobilization (Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2008; prevod sa engleskog jezika Antibirokratska revolucija je u pripremi, Arhipelag) i više članaka u međunarodnim časopisima za političke i društvene nauke, kao što su International Political Science Review, Europe-Asia Studies i Nationalities Papers.
Izlagao je radove na više redovnih konvencija međunarodnih udruženja za političke i društvene nauke i regionalne studije.
Od 2014. do 2017. profesor Vladisavljević je vodio istraživački tim Fakulteta političkih nauka u okviru velikog istraživačkog projekta o medijima i sukobima u demokratizaciji u Egiptu, Кeniji, Srbiji i Južnoafričkoj Republici (FP7 collaborative project Media, Conflict and Democratisation, MeCoDEM, br. 613370; http://www.mecodem.eu/), u saradnji sa univerzitetima u Lidsu, Oksfordu, Bohumu, Stokholmu, Hamburgu, Кejptaunu i Američkim univerzitetom u Кairu. Кoordinirao je i analizu sadržaja izveštavanja štampanih i elektronskih medija o demokratizaciji u četiri zemlje.
Nebojša Vladisavljević je predsednik Udruženja za političke nauke Srbije (UPNS) od 2016.

Knjige

Antibirokratska revolucija

Prva celovita politikološka i istoriografska analiza antibirokratske revolucije. Antibirokratska revolucija, društvena nestabilnost i sukobi u...
više informacija »

Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra

Velika istraživačka i politikološka studija o stanju demokratije, političkih i medijskih sloboda u Srbiji od 5. oktobra 2000. godine do...
više informacija »