Nina Jargekov (1980), francuska književnica mađarskog porekla.
Piše romane, bavi se prevođenjem i sociologijom.
Doktorirala je iz oblasti sociologije prava. Predaje na univerzitetu. Pruža i obuku za socijalne radnike koji rade s porodicama u teškoćama. Takođe je francuski-mađarski i mađarski-francuski prevodilac iz sudske administracije.
Dobitnik je „Misije Stendal“ (2012), stipendije francuskog Nacionalnog centra za knjigu, kao i Nagrade Flor“ za roman Dvojno državljanstvo (2016).
Objavljeni romani: Ubiti Katrin (2009), Bićete moji svedoci (2011) i Dvojno državljanstvo (2016)
Nina Jargekov je objavila desetine tekstova u novinama i časopisima.
Živi u Parizu.
Srpsko izdanje romana Dvojno državljanstvo u Arhipelagu prvo je izdanje ovog romana Nine Jargekov izvan francuskog jezika.

Knjige

Dvojno državljanstvo

Dvojno državljanstvo je roman o ženi koja pati od amnezije a obrela se na aerodromu, s dva pasoša, dve kulture, dva jezika. „Budiš se na...
više informacija »