Norman Makejg (1910-1996), rođen je u Edinburgu, gde je proveo čitav svoj ljudski vek.
Klasični filolog po obrazovanju, najveći deo života je bio učitelj. Sporo je napredovao u karijeri, kažu najviše zbog toga što je za vreme Drugog svetskog rata odbio da ratuje. „Jednostavno, nisam želeo da ubijam”, objašnjavao je kasnije. Proveo je zbog toga tri meseca u zatvoru. Po izlasku, kraj rata je dočekao kao baštovan. Dugo mu je trebalo da postane zamenik upravitelja, pa upravitelj osnovne škole. Još duže da bude izabran za profesora poezije na Univerzitetu u Sterlingu.
Majstor kratke pesme, Makejg je odbijao sve kritičke etikete.
Napisao je knjigu pesama Izveštaj plemenu.
Mada više inspirisan prirodom i umetnošću nego ideologijom, on je ljudsko saučešće učinio svojom centralnom temom. Ljubitelj paradoksa, instinktivno je shvatao da reči ne mogu da izraze „neopisivo svojstvo ljudskog prijateljstva“.
U izdanju Arhipelaga objavljena je knjiga izabranih pesama Normana Makejga Izveštaj plemenu (2008).

Knjige

Izveštaj plemenu

Izabrane pesme najvažnijeg škotskog pesnika XX veka i jednog od najvažnijih modernih britanskih pesnika uopšte. Makejgove omiljene teme su...
više informacija »