Predrag J. Marković (Beograd, 1965), istoričar.
Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirao i doktorirao (1995). Usavršavao se na postdoktorskim studijama u Berlinu i Budimpešti.
Zaposlen je u Institutu za savremenu istoriju od marta 1987. Predaje na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu, kao i na više drugih domaćih i stranih fakulteta.
Objavljene knjige: Beograd i Evropa 1918-1941. Evropski uticaji na modernizaciju Beograda (1992), Beograd između Istoka i Zapada 1948-1965. (1996), Sindikati Beograda 1945-1998. (koautor sa V. Glišićem, M. Pavlovićem, M. Aćimovićem; 1999), Ethnic Stereotypes: ubiquitous, local, or migrating phenomena? – The Serbian-Albanian Case (2003), Kosovo. Prošlost, pamćenje, stvarnost / Kosovo: Past, Memory, Reality (koautor sa M. Pavlovićem; 2006), Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke i postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji (2007).
Jedan je od autora knjige Moderna srpska država 1804-2004: hronologija / The Modern Serbian State: A Chronology (2004).
Zajedno sa K. Nikolićem, napisao je Radnu svesku iz istorije za 8. razred osnovne škole (2002; drugo prošireno izdanje 2004) koja je prevedena na mađarski, rumunski i slovački jezik.
Napisao je nekoliko desetina studija, pretežno iz društvene istorije i istorije kulture na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.
Preveo je sa engleskog jezika knjige: Pol Kenedi, Priprema za dvadeset prvi vek (1997), Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila (1999), Erik Hobsbaum, Doba ekstrema (2002), Siril Mango, Oksfordska istorija Vizantije (2004), Erik Hobsbaum, Interesantna vremena. Jedan život u 20. veku (2005), Arnold Tojnbi, Daisaku Ikeda, Izaberi život – Dijalog (2005), Adam Kuper, Džesika Kuper, Enciklopedija društvenih nauka (s Nikolom Krznarićem; 2007).
Bavi se i pisanjem publicističkih radova i pripremanjem obrazovnih televizijskih programa. Objavio je više desetina novinskih članaka i eseja.
Živi u Beogradu.

Knjige

Istorijske (ne)prilike

Knjiga istoriografskih eseja o prisustvu dugog trajanja istorije u savremenim društvenim, političkim i kulturnim tokovima. Od današnjeg...
više informacija »

Lišće i prašina

Knjiga eseja, članaka i rasprava jednog od vodećih savremenih istoričara napisanih u proteklih petnaestak godina. Hronika svakodnevnog i...
više informacija »