Radomir Uljarević je rođen 28. ili 29. aprila 1954. godine u Ravnim Gomilama, selo Gornja Vrbica kod Bileće, Oputna Rudina, srez Vučedolski, opština Nikšić, zadnja pošta Crkvice.
Knjige:
Mijena 1979.
Britva 1980.
Prikupljanje podataka 1981.
Primalni krik 1985.
Presa 1985.
Predgovor 1989.
Zimski dvorac 1990.
Dvostruka kolevka (izbor iz poezije) 1991.
Govori i članci 1993.
Pesme i prevodi (izbor iz poezije) 1994.
Pamantul fagaduintei (na rumunskom) 1997.
Opis 2000.
Intoarcerea lui Prometeu (na rumunskom) 2000.
Ni a 2002.
Neke stvari i ostalo 2007.
Crna kutija 2008.
Bilećko proročanstvo 2009.
Škola odučavanja 2015.
Novi časovi 2017, drugo izdanje, 2020.
Čierna skrinka (na slovačkom) 2018.
Novi migovi (na make­don­skom) 2019.
Gradivo 2019, dru­go izdanje, 2020.
Pepeo 2020.
Od svega po dvoje 2021.
O pesništvu Radomira Uljarevića objavljene su knjige Novi Časovi i Sve ću vas kazati kod Boga.
Za književni rad dobio je nagrade: UКCG (1981); Кondir Кo­­sovke devojke (1989); Кočićevo pero (1993); Risto Ratković (2006); Vidovdanska povelja (2012); Senior kulture (Rumu­ni­ja, 2014); Miodrag Ćupić (2016); Кalinovački petrovdanski vi­je­nac (2017); Leteće pero (Bugarska, 2017); Velika bazjaška po­­ve­lja (Rumunija, 2017); Pes­ničko uspenije (2017), Zlaten prs­­ten (Makedonija, 2018); Arka (2019), Zmajeva nagrada Ma­­ti­­ce srpske (2021).
Glavni je urednik u izdavačkim kućama Oktoih, Podgo­rica, i Štampar Makarije, Beograd.

Knjige

Do isteka peska

Od pesnika izražene kritičke note i socijalnog verizma Radomir Uljarević se u novijim knjigama objavljenim u dvehiljaditim godinama okreće...
više informacija »

Škola odučavanja

Škola odučavanja je pesnički putopis o boravku na Svetoj Gori i u Hilandaru. Oblikovane kao pesničke priče sa jakom lirskom evokacijom, pesme u...
više informacija »