Ranka Gašić (1965), naučni savetnik, diplomirala je 1989. i magistrirala 1995. na Katedri za istoriju naroda Jugoslavije u novom veku i doktorirala 2003. godine na Katedri za opštu savremenu istoriju, sa tezom Britanski i nemački uticaj na beogradsku elitu 1936-1941. Kao student Filozofskog fakulteta, dobitnik je novembarske nagrade za studente za 1986. godinu.
Od 1996. stalno je zaposlena je u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Vršila je istraživanja u Nemačkoj, kao stipendista DAAD fondacije 1997. godine (u Lajpcigu, Bonu i Berlinu) i Društva za jugoistočnu Evropu iz Minhena 1998. godine (u Institutu za svetsku privredu u Kilu), kao i CEEPUS programa pri Univerzitetu u Gracu (Austrija) 2005. godine. Sarađivala je na projektu austrijske Akademije nauka u Beču Istorija Habsburške monarhije 1848-1914, od 1998. do 2006. godine. Tokom 2003. i 2004. bila je koordinator profesionalne mreže „SouthEast Europe Minorities“ za Srbiju i Crnu Goru, sa centrom u Bonu. Od 2013. do 2016. bila je angažovana na projektu Univerziteta u Bazelu SIBA – A Visual Approach to Explore Everyday Life in Turkish and Yugoslav Cities, 1920s and 1930s.
Autor je tri monografije, kao i niza radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.
Bavi se društvenom i kulturnom istorijom Beograda i bivše Jugoslavije, istorijom elita, modernizacije, srpsko-hrvatskih odnosa, kao i istorijom urbanizacije Beograda i istorijom privrede u socijalističkoj Jugoslaviji.
Član je Udruženja za društvenu istoriju u Beogradu, član saradnik Matice srpske u Novom Sadu, član Društva za jugoistočnu Evropu u Minhenu. Od 2007. član je Upravnog odbora Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje u Novom Sadu i član Udruženja istraživača instituta humanističkih nauka u Beogradu.

Knjige

Železnica, država i grad: Istorija izgradnje beogradskog železničkog čvora

Knjiga Ranke Gašić je neobična istorija izgradnje beogradskog železničkog čvora od 1919. godine do danas. Knjiga Železnica, država i grad...
više informacija »