Renata Salecl (Slovenj Gradec, 1962), filozof, sociolog i teoretičar prava.
Stu­dirala je filozofiju i doktorirala so­ciologiju, a osamdesetih godina bila je aktivna u Ljubljanskoj školi psihoanalize.
Radi kao istraživačica na Institutu za kriminologiju na Pravnom fakultetu u Ljubljani i kao profesorka na Birkbek koledžu u Londonu.
Gostujuća je profesorka na Londonskoj školi ekonomije i političke teorije.
Članica je Slovenačke akademije nauka.
Najvažnije knjige: Plen slobode: Psihoanaliza i feminizam posle pada socijalizma, (Per)verzije ljubavi i mržnje, O strahu, Tiranija izbora, Trčanje u mestu, Strast za neznanjem, Čovek je čoveku virus.
Knjige Renate Salecl prevedene su na više od deset jezika.
Živi u Ljubljani.

Knjige

Čovek je čoveku virus

Nesvakidašnje svedočanstvo o političkim, društvenim i psihološkim posledicama pandemije koronavirusa. Koliko je pandemija promenila društvo, a...
više informacija »

Tiranija izbora

Zašto nas izbor ispunjava strepnjom? Da li nas je mogućnost neprestanog izbora učinila srećnijim? Na osnovu čega biramo? Da li umesto nas bira...
više informacija »