Robert Gervart, profesor savremene istorije na Univerzitetskom koledžu u Dablinu i direktor njihovog Centra za studije ra­­ta.
Autor i urednik nekoliko knjiga o istoriji političkog nasi­lja u Evropi u XX veku, uključujući biografiju Hitlerov dželat: život Rajnharda Hajdriha (2011).
S Donaldom Bloksa­mom na­­pi­sao je knjigu Političko na­­silje u Evropi 20. veka (2011).
Živi u Dablinu.

Knjige

Rat u miru. Paravojno nasilje u Evropi posle Prvog svetskog rata 1918-1923.

Dvanaest evropskih istoričara u knjizi Rat u miru. Paravojno nasilje u Evropi posle Prvog svetskog rata 1918-1923. govore o događajima i procesima...
više informacija »