Sebastijan Кonrad (1966), nemački istoričar i profesor istorije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, gde je šef Кatedre za modernu istoriju, jedan od profesora i inicijatora master programa Globalna istorija, a u saradnji sa Humbolt univerzitetom u Berlinu i programa doktorskih studija Globalna intelektualna istorija.
Кonrad je jedan od direktora Foruma za transregionalne studije u Berlinu, član uredništva časopisa Past&Present i Geschichte und Gesellschaft. Zajedno sa Andreasom Ekertom i Margit Pernau, urednik je serije knjiga Globalgeschichte Campus publishers).
Naučna interesovanja Sebastijana Кonrada u osnovi su u znaku transnacionalnog i globalnog pristupa. Konradov naučni opus obuhvata radove iz oblasti moderne istorije Japana i zapadne Evrope, kolonijalizma i postkolonijalizma, nacionalizma i dekolonijalizacije, pitanja sećanja, istorije istoriografije, intelektualne istorije, pogotovu 19. veka, društvene i kulturne transformacije u globalizovanom svetu, procesa globalne integracije.
Najvažnije knjige: Potraga za poraženom nacijom: pisanje istorije u Nemačkoj i Japanu u američkom veku (1999), Globalizacija i nacija u carskoj Nemačkoj (2006), Nemački kolonijalizam: Kratka istorija (2012), Globalna istorija: uvod (2013), Šta je globalna istorija? (2016).
Zajedno sa Jirgenom Osterhamelom, napisao je knjigu Istorija sveta. Moderni svet u nastajanju 1750-1870. (2016).
Knjiga Šta je globalna istorija? postala je naučni bestseler i doživela je više od deset svetskih izdanja.
Živi u Berlinu.

Knjige

Šta je globalna istorija?

Naučni bestseler. Knjiga Sebastijana Konrada, poznatog nemačkog istoričara i profesora istorije na Univerzitetu u Berlinu, pruža odgovor na...
više informacija »