Slađana Sredojević (1974) diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1999).
Magistarsku tezu pod naslovom Uloga Evropske investicione banke u razvoju Srbije odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2006). Na istom fakultetu je februara 2010. godine odbranila doktorsku tezu pod naslovom Javno-privatno partnerstvo u finansiranju infrastrukture u zemljama Balkana.
Oblasti istraživanja i interesovanja Slađane Sredojević: međunarodna ekonomija, međunarodno bankarstvo, savremeni privredni sistemi, dugoročno finansiranje, finansiranje razvoja, javno-privatno partnerstvo.
Objavljivala je stručne radove u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih konferencija.
Radila je u Ministarstvu finansija Savezne Republike Jugoslavije (2000), a od 2003. godine u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije. Kao savetnik u obe vlade, bila je zadužena za saradnju s međunarodnim finansijskim institucijama, koordinaciju razvojne pomoći i pomoći EU, sarađuju ći s međunarodnim donatorima i kreditorima. Tokom 2003. bila je angažovana na projektu Reforme zdravstvenog sistema u Srbiji, finansiranom od strane Svetske banke, kao finansijski specijalista.
Od 2006. godine zaposlena je kao savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju u Udruženju banaka Srbije, gde rukovodi i Centrom za bankarsku obuku. U ime Udruženja banaka Srbije, član je Izvršnog odbora i Borda direktora Evropske bankarske trening mreže (European Banking Training Network) i kontakt u saradnji sa Evropskom bankarskom federacijom (European Banking Federation), Brisel.
Boravila je 2007. godine u Evropskoj investicionoj banci, Luksemburg (European Investment Bank) i 2004. godine u Tokijskom međunarodnom centru, Japan (Tokyo International Center – TYC), kao istraživač u oblasti javno-privatnog partnerstva, odnosno ekonomskih razvojnih politika.
U izdanju Arhipelaga objavljena je knjiga Javno i privatno partnerstvo (2011) Slađane Sredojević.
Živi u Beogradu.

Knjige

Javno-privatno partnerstvo

Monografija Slađane G. Sredojević Javno-privatno partnerstvo (Public-Private Partnership – PPP) nastala je kao rezultat višegodišnjih naučnih...
više informacija »