Slobodan Micković (Bitolj, 1935 – Skoplje, 2002), romansijer, esejista, kritičar, prevodilac, univerzitetski profesor.
Napisao je romane: Aleksandar i smrt (1992), Neka bude ubijen Apostol (1994), Kanal (1994), Ah, taj Pariz što ga ispi reka (1995), Istorija crne ljubavi (1996), Promena Boga (1998), Mazarenina kuća (1999).
Autor je knjiga eseja i kritika: Promišljanja (1969), Tumačenja (1973), Vreme pesme (1983), Reč i razumevanje (1990), Treća generacija (1995), Književni tekstovi (1998), kao i studije: Poetika Blaža Koneskog (1986).
Dobitnik je nagrade „Dimitar Mitrev“, „Racinove nagrade“ i nagrade Utrinskog vesnika za roman godine.
U izdanju Arhipelaga, u okviru edicije Sto slovenskih romana, objavljen je Mickovićev roman Aleksandar i smrt (2009).

Knjige

Aleksandar i smrt

Jedan veliki trenutak, u isto vreme i surovo stvaran i neizrecivo simboličkog karaktera, obeležava pripovedanje u romanu Aleksandar i smrt...
više informacija »