Svetoslav Nahum rođen je 24. decembra 1970. u Sofiji. Piše prozu, eseje, drame, kritiku, scenarije.
Кnjiževnu karijeru započeo je na stranicama časopisa Rodna reč osamdesetih godina.
Autor je novele Vučje zavijanje (1994), knjiga priča Ulovljeni jednorog (2007) i Bekstvo sa Кrima (2019), kao i romana Raptus (2009, 2014, 2015) i Doktriner (2015).
Raptus je nominovan za nagradu „Elijas Кaneti“.
Roman je objavljen u SAD i Rusiji.
Nahum je zastupljen u antologijama bugarske priče na ruskom, nemačkom i turskom jeziku. Bio je uredništva književnog časopisa Plamak (2008-2014).
Sekretar je Bugarskog PEN centra.
Živi u Sofiji.

Knjige

Raptus

Svet budućnosti se u Raptusu opisuje kao kidnapovan od strane bande ludih umova koji su izgubili vezu sa stvarnošću, razjarenih, pohlepnih,...
više informacija »