Tihomir Brajović (Podgorica, 1962), redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, književni kritičar, istoričar i teoretičar književnosti, autor petnaest esejističkih knjiga, većeg broja književnonaučnih radova i novinskih tekstova.
Bavi se književnom kritikom, teorijom i istorijom književnosti.
Knjige eseja: Kontroverzni metatekst (1992), Poetika žanra (1995), Reči i senke (1997), Od metafore do pesme (1998), Teorija pesničke slike (2000), Oblici modernizma (2005), Identično različito, Komparativno-imagološki ogled (2007), Kratka istorija preobilja, Kritički bedeker kroz savremenu srpsku poeziju i prozu (2009), Zaborav i ponavljanje, Ambivalentno lice moderniteta u romanu Na Drini ćuprija (2009), Komparativni identiteti : srpska književnost između evropskog i južnoslovenskog konteksta (2012), Narcisov paradoks : problem pesničke samosvesti i srpska lirika modernog doba (evropski i južnoslovenski kontekst) (2013), Groznica i podvig : ogledi o erotskoj imaginaciji u književnom delu Ive Andrića (2015), Tumačenje lirske pesme : od teorije do interpretativne prakse (2022).
Knjige poezije: Gladi (1982).
Živi i radi u Beogradu.

Knjige

Nezbiljnost

Nezbiljnost je suzdržano poetizovana hronika doba koje nam je dodeljeno, dijagnoza ovdašnjeg velikog društvenog, pa i civilizacijskog (pre)loma u...
više informacija »

Fikcija i moć

Ogledi o subverzivnoj imaginaciji Ive Andrića i o političkoj dimenziji njegove književnosti. Novo tumačenje književnosti Ive Andrića. Pet...
više informacija »