Tomaž Šalamun (Zagreb, 1941 – Ljubljana, 2014), slovenački pesnik.
Jedan od vodećih savremenih evropskih pesnika.
Diplomirao je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Ljubljani.
Radio je kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani i kao kustos u Modernoj galeriji u Ljubljani.
Poznat kao konceptualni umetnik, Šalamun je jedan od najvažnijih neoavangardnih umetnika u Istočnoj i Srednjoj Evropi.
Prevodio je sa španskog, engleskog i francuskog jezika.
Knjige pesama: Poker (1966), Uloga pelerine (1968), Hodočaš­će za Marušku (1971), Bela Itaka (1972), Amerika (1972), Arena (1973), Soko (1974), Imre (1975), Druidi (1975), Turbine (1975), Praznik (1976), Zvezde (1977), Metoda anđela (1978), Istorija svetlosti je narandžasta (1979), Balada za Metku Krašovec (1981), Tragom divljači (1979), Maske (1980), Analogije svetlosti (1982), Glas (1983), Soy realidad (1985), Sonet o mleku (1984), Ljubljansko proleće (1986), Mera vremena (1987), Živa rana, živi sok (1988), Dete i jelen (1990), Kuća Markova (1992), Glagoli sunca (1993), Ambra (1995), Crni labud (1997), Knjiga za mog brata (1997), More (1999), Zelena vatra, zeleni cvet (2000), Šuma i putiri (2000), Tabela (2002), Odatle (2003), Sa Arhilohom po Kikladima (2003), Šta je šta (2005), Sunčani voz (2005), Plavi stub (2007), Hladne priče (2009), Godišnje doba (2010), Opera buffa (2011).
Knjige pesama Tomaža Šalamuna prevedene su na više od dvadeset jezika.
Najvažnije književne nagrade: Prešernova nagrada, Jenkova nagrada, Evropska nagrada za poeziju grada Minstera, Nagrada Altamarea, Zlatni venac Struških večeri poezije, Njegoševa nagrada.
Zastupljen je u brojnim antologijama moderne poezije.
Bio je član Slovenačke akademije nauka i umetnosti.

Knjige

Godišnje doba

Nova knjiga pesama jednog od vodećih svetskih pesnika, dobitnika Njegoševe nagrade za književnost. Nove Šalamunove pesme, u izvrsnom prevodu...
više informacija »