Toni Liversejdž (1935), danska književnica i prevodilica.
Diplomirala je slovensku filologiju i jugoslovensku književnost na Univerzitetu u Kopenhagenu. Studirala je u Beogradu.
Toni Liversejdž je prevela niz dela srpskih i jugoslovenskih pisaca na danski jezik. Između ostalog, prevela je roman Iva Andrića Na Drini ćuprija. Autorka je ogleda Ženski likovi u delu Iva Andrića.
Objavila je sedamnaest knjiga, pored ostalih: Jugoslovenska tragedija. O ratu, nacionalizmu i miru?, Kelti u Evropi, žena i istorija i Velika boginja.
Napisala je nekoliko biografija žena, od kojih je najnovija Komadić slonovače – o književnom stvaralaštvu Džejn Ostin, kao i biografiju Džordža Orvela.
Bavi se mirovnim i ženskim pokretima.
U izdanju Arhipelaga objavljena je knjiga Velika boginja (2010) Toni Liversejdž.
Živi u Kopenhagenu.

Knjige

Velika boginja

Uzbudljiva knjiga o predstavljanju žene i ženskog tela u kulturi, tradiciji, religiji i svakodnevici žena i ženskih figura. Polazeći od...
više informacija »