Vladimir Petrović (1979), istoričar. Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, masterirao i doktorirao na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti a postdoktorske studije završio na NIOD Institutu za rat, holokaust i genocid u Amsterdamu. Predavao je na Centralnoevropskom i Bostonskom univerzitetu, a zaposlen je u Institutu za savremenu istoriju.
Objavio je studije Jugoslavija stupa na Bliski istok (Institut za savremenu istoriju, 2006) i Titova lična diplomatija (Institut za savremenu istoriju, 2010). Autor je šezde­setak naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku, u kojima se bavi istorijom međunarodnih odnosa socijalističke Jugoslavije (cf. Josip Broz Tito’s Summit Diplomacy in the International Rela­tions of Socialist Yugoslavia, Annales. Series historia et sociolo­gia, 4/2014) i krahom te države (cf. Raspad SFRJ: Paraliza, agonija rat, Istorija 20.veka, 2018/2), o kojem je kopriredio osmotomnu zbirku dokumenata (https://isi.co.rs/projekti/jugoslovenska-kriza). Istražuje zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije (cf. Powerlessness of Atrocity Images. Visual Evidence of War Crimes in the former Yugoslavia, International Journal for Transitional Justice 2015/3), kao i pokušaje da se oni procesuiraju (cf. Šta je prevladavanje prošlosti i zašto u Srbiji hra­mlje?, Hereticus 2017/1), u kojima je i učestvovao u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju i Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Presekom između prava i istorije bavi se i njegova knjiga The Emergence of Historical Forensic Expertise: Clio takes the Stand (Routledge, 2016).
Vladimir Petrović je viši istraživač na Školi globalnih studija Frederik Pardi Bostonskog univerziteta i saradnik Dejvis centra za evroazijske studije na Harvardu. Viši je naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beo­gradu, u kojem razvija projekte digitalizacije naučne produkcije (https://isi.co.rs/digitalni-centar) i radi na dokumentovanju ratnog raspada Jugoslavije. Otac je dva deteta, Nole i Luke.

Knjige

Etničko čišćenje. Geneza koncepta

Uprkos uvreženom mišljenju, pojam „etničko čišćenje“ nije nastao tokom ratnog raspleta jugoslovenske krize. Nasilno uklanjanje protivnika i...
više informacija »