Zoran Radovanović je bio redovni profesor epidemiologije na medicinskim fakultetima u Beogradu (do 2000) i Kuvajtu (do 2007).
Predavao je i/ili ispitivao (external examiner) na više univerziteta u zemlji i inostranstvu.
Objavio je oko 300 naučno-stručnih radova, uključujući tridesetak monografija.
Napisao je i/ili uredio sve domaće poslediplomske i skoro sve dodiplomske udžbenike iz svoje oblasti.
Među novijim knjigama Zorana Radovanovića nalaze se: Endemska nefropatija /Endemic Nephropathy (u koautorstvu, bilingvalno izdanje; 2000), Terenska epidemiologija – Istraživanje epidemije (2000), Savremena epidemiologija: Koreni, teoretske osnove i pravci razvoja (2003), Epilex: A multilingual lexicon of epidemiological terms (2006), Kritičko čitanje u epidemiologiji: Analiza jednog udžbenika (2007), Grip (2010).
Među novijim knjigama koje je uredio Zoran Radovanović nalaze se i: Najčešće bolesti i povrede: Epidemiologija, etiologija i prevencija (2004) i Epidemiologija (2008).
Dobitnik je većeg broja priznanja i nagrada za naučni rad (u Srbiji, zemljama bivše Jugoslavije, Čehoslovačkoj, SAD, Kuvajtu, Pakistanu itd.).
Bio je recenzent dvostrukog broja međunarodnih naučnih časopisa i urednik jednog od njih.
Sada je konsultant Univerziteta Harvard iz SAD za ispitivanje narodnog (javnog) zdravlja na Bliskom istoku.
U izdanju Arhipelaga objavljena je Radovanovićeva knjiga Grip (2010).
Živi u Beogradu.

Knjige

Grip

Stručna, zanimljiva i podsticajna knjiga u kojoj se na izuzetno jasan, pregledan i odgovoran način govori o pandemiji gripa A(H1N1), o njenim...
više informacija »